AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l’article 1 de la LSSI.

El titular d’aquesta web és:

Identitat: Intitut Dental Sils SL

CIF: B55251169

Direcció: Travessera de la Rambla, 6 – 17410, Sils

Telèfon de contacte: +34 972 16 82 24

Correu electrònic: info@dental-sils.com

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica la plena acceptació dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial de què es produeix l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·ligència que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense autorització expressa d’Institut Dental Sils.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Institut Dental Sils actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Institut Dental Sils.

Institut Dental Sils no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos a la seva web.

Institut Dental Sils es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

L’ús d’aquest lloc web implica la plena acceptació dels termes i les condicions en aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre aquesta. L’usuari, en virtut de la seva acceptació, renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pugui correspondre.