Estètica Dental

El rejoveniment de somriures amb facetes dentals, també conegudes com a carilles dentals de porcellana o esmalt sintètic remodelant l’anatomia dentària, engrandint i blanquejant les dents que amb el pas dels anys s’han enfosquit o reduït pel desgast. Gingivectomies per modelar la geniva.

Tot això donarà pas a un rejoveniment total del somriure que podem completar amb un farciment discret als llavis i/o un farciment al solc nasal.

carillas
Carilles

Són làmines de ceràmica que s’utilitzen per millorar la forma i el color de les dents. Les causes d’una forma inadequada de les dents pot ser degut a un tema d’herència genètica, però també pot ser provocat per uns hàbits que hagin causat desgast. Per exemple: bruxisme, reflux gàstric, consums de begudes amb gas, etc.

Fundes

Quan tenim dents trencades i, per tant, no podem mastegar aliments, es poden realitzar fundes (corones). Les fundes tornen la forma original de les dents i també l’habilitat de mastegar.

L’emblanquiment dental

És un tractament que pot tractar dents enfosquides millorant o recuperant el color i la seva lluminositat. Consisteix en l’aplicació d’un gel oxidant que elimina les impureses que enfosqueixen les dents. És un tractament que pot durar entre 2 i 4 setmanes i que ha de ser individualitzat per cada pacient perquè la causa i la intensitat de l’enfosquiment és diferent per cada persona.