Odontopediatria

És el tractament odontològic en nens els objectius dels quals estaran centrats a aconseguir una bona comunicació amb el nen i els seus pares, obtenir informació sobre els antecedents dentals i metges del nen, explorar i obtenir radiografies si cal, explicar al nen i als seus pares els objectius terapèutics i dur a terme un procediment operatori senzill.

odontopediatria